การประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2556

เผยแพร: 04/09/2013 โดย:Web Master

DSC00496

DSC00494

วันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุมสโมสร กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2556 โดยมีสาระสำคัญ เกี่ยวกับการเตรียมนักกีฬาแข่งขันในการแข่งขันระดับนานาชาติต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีต่อนักกีฬา และด้านสวัสดิการนักกีฬาโดยการผลักดันการบรรจุนักกีฬาเข้ารับราชการทหารตามเหล่าทัพต่างๆ