การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยกน้ำหนักฯ ครั้งที่ 6 /2554

เผยแพร: 30/11/2011 โดย:Web Master

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการวางแนวทางการประกอบอาชีพให้นักกีฬาผู้วางมือจากกีฬา ว่าควรมีอาชีพหรือการเป็นพนักงานของรัฐหรือข้าราชการรองรับ ในฐานะเคยทำชื่อเสียงให้กับประเทศมานับไม่ถ้วน และหาทางแก้ปัญหาอาการบาดเจ็บของนักกีฬา ก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน และเรื่องวิทย์กีฬา ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะจากวิทยาศาสตร์การกีฬา จากการกีฬาแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.นนชัย ศานติบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา , นายวิทยา วิศรุตโสภณ,นายแพทย์มีชัย อินวู้ด,ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ และนายแพทย์ ปรเมษฐ์ ลัดพลี จากโรงพยาบาลกรุงเทพ มาสมทบอีกด้วย นอกจากนี้ นางบุษบา ยอดบางเตย รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และผู้มีเกียรติอีกหลายท่านมาร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

Date : 2011-11-29
ที่มา : TAWA