การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2557

เผยแพร: 14/05/2014 โดย:Web Master

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2557
ณ ห้อง 217 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน กกท.