การประชุมกรรมการบริหาร 1/2555

เผยแพร: 29/01/2012 โดย:Web Master

โดย การประชุมจะมุ่งประเด็นไปที่การเตรียมนักกีฬายกน้ำหนัก สู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และการมอบสวัสดิการและอาชีพให้กับนักกีฬาผู้ที่มีระเบียบวินัยและสร้างผลงาน ที่ดีมาตลอด

Date : 2012-01-20
ที่มา : TAWA